ATTOMAT KHỐI (MCCB) SUSOL

Át Tô Mát Khối (MCCB) Susol
• Susol là viết tắt của “Siêu giải pháp (Super solution)”

• Đơn giản hóa thành 6 kích cỡ khung (160, 250, 630, 800, 1250, 1600AF)

• Nâng cao chất lượng: Uimp 8kV, Ui 750V, Ue 690V

• Dòng cắt cao (50/60/85/100/150kA tại 415VAC, Ics=100% Icu)

Sản phẩm liên quan
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Chạm để gọi