8 tháng, EVN hoàn thành 145 công trình lưới điện 110-500 kV

Trong tháng 8, các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã khởi công được 9 công trình và đóng điện được 18 công trình lưới điện 110-500 kV.
EVN hoàn thành nhiều công trình lưới điện trong tháng 8.
Lũy kế 8 tháng đã khởi công được 127 công trình và hoàn thành 145 công trình lưới điện 110 -500 kV.
Với khối lượng công trình lưới điện đã hoàn thành, tương ứng với đó là 1.132 km đường dây và công suất TBA là 8.691 MVA. Một số công trình nổi bật đã hoàn thành trong tháng 8 như: TBA 110 kV Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2017; TBA 220 kV Sơn Hà (Quảng Ngãi); công trình nâng công suất TBA 220 kV Trà Nóc (Cần Thơ),…
Tuy nhiên, theo báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của EVN tháng 8/2017, nhiều công trình lưới điện trọng điểm đang chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng như: Lưới điện đồng bộ NMNĐ Vĩnh Tân 1 và 4, lưới điện đồng bộ NMNĐ Long Phú 1, Sông Hậu 1, đường dây 220 kV Bình Long – Tây Ninh, đường dây 500 kV/220 kV Đông Anh – Bắc Ninh 2 và đường dây 220 kV Hòa Bình – Tây Hà Nội.
Trong tháng 9, EVN phấn đấu hoàn thành đóng điện đường dây 500/220 kV Đông Anh – Bắc Ninh 2, đường dây 220 kV Hòa Bình – Tây Hà Nội, Bảo Thắng – Yên Bái, Thái Bình – Tiền Hải – Trực Ninh, nhánh rẽ 1C sau TBA 500 kV Phố Nối. Đồng thời EVN tiếp tục đôn đốc các đơn vị giải quyết các vướng mắc về đền bù giải phóng mặc bằng cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án lưới điiện đồng bộ trung tâm điện lực Vĩnh Tân.
Đối với đường dây 500 kV mạch 3, EVN tiếp tục bám sát giải trình với Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt PreFS các dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, Dốc Sỏi – Pleiku 2 và tập trung triển khai các bước tiếp theo để có thể khởi công các dự án trong năm 2017.
Kim Thái/Icon.com.vn

Bài viết mới hơn

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Chạm để gọi