Tụ Bù Eunsung – Hàn Quốc

Tụ bù Eunsung có xuất xứ từ Hàn Quốc được sản xuất bởi công ty Silver Star Industrial thành  lập  07 tháng 1 năm 1977

– Đây là công ty chuyên kinh doanh: tụ điện sản xuất cho các thiết bị điện tụ bù hạ thế kim phim tụ vv
– Tại Việt Nam tụ bù Eunsung là sản phẩm quen thuộc với thị trường từ lâu, chúng tôi mong muốn được hợp tác với các đại lý phân phối trên mọi miền.
– Quý vị muốn mua lẻ sản phẩm tụ bù Eunsung vui lòng tham khảo thêm các thông tin về dòng tụ này ở phần dưới đây

Thông số tụ bù Eunsung

415 VAC 308-554 20-30 50Hz hoặc 60Hz
440 VAC 900-1370 657 ~ 100 60 Hz 1Φ hoặc 3Φ 300㎜ × 120㎜
440 VAC 548-750 40 ~ 547 60 Hz 1Φ hoặc 3Φ 240㎜ × 85㎜
440 VAC 300-500 219 365 ~ 60 Hz 1Φ hoặc 3Φ 220㎜ × 60㎜
440 VAC 100-274 73 ~ 20 60Hz 1Φ hoặc 3Φ 170㎜ × 60㎜
380 VAC 1378-1837 75-100 60 Hz 300㎜ × 120㎜
380 VAC 735-1000 40 ~ 544 60 Hz 1Φ hoặc 3Φ 240㎜ × 85㎜
380 VAC 367-600 20 ~ 327 60 Hz 1Φ hoặc 3Φ 220㎜ × 60㎜
380 VAC 138-300 75 ~ 163 60 Hz 1Φ hoặc 3Φ 170㎜ × 60㎜
400 VAC 414 ~ 249 25 ~ 15 50Hz hoặc 60Hz
415 VAC 385 ~ 277 25 ~ 15 50Hz hoặc 60Hz
440 VAC 50-75 365 ~ 547 60 Hz 1Φ hoặc 3Φ 63 (Φ)
440 VAC 10-40 073 ~ 292 60 Hz 1Φ hoặc 3Φ 50 (Φ)
220 VAC 200-300 365 ~ 547 60 Hz 1Φ hoặc 3Φ 63 (Φ)
220 VAC 10-150 018 ~ 274 60 Hz 1Φ hoặc 3Φ 50 (Φ)
380 VAC 75-100 408 ~ 544 60 Hz 1Φ hoặc 3Φ 63 (Φ)
380 VAC 10-50 054 ~ 272 60 Hz 1Φ hoặc 3Φ 50 (Φ)

Bảng giá tụ Eunsung

CAPA Model  Điện thế  số phatần số
(KVAR)
5 ESL5-4205 KT 200.000
10 ESL5-4210 KT 400.000
15 ESL5-4215 KT 600.000
20 ESL5-4220 KT 850.000
25 ESL5-4225 KT 415V 3P 50 Hz 1000.000
30 ESL5-4230 KT 1.300.000
40 ESL5-4240 KT 1.700.000
50 ESL5-4250 KT 2.000.000
75 ESL5-4275 KT 5.300.000
100 ESL5-42100 KT 6.900.0000
5 ESL5-4405 KT 225.000
10 ESL5-4410 KT 450.000
15 ESL5-4415 KT 675.000
20 ESL5-4420 KT 900.000
25 ESL5-4425 KT 440V 3P 50 Hz 1.125.000
30 ESL5-4430 KT 1.350.000
40 ESL5-4440 KT 1.800.000
50 ESL5-4450 KT 2.250.000
75 ESL5-4475 KT 6.000.000
100 ESL5-44100 KT 8.000.000
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Chạm để gọi